Řád Bílého lva je udělován od roku 1922

Řád Bílého lva je v současné době nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Je rozdělený na občanskou a vojenskou skupinu. Současná podoba řádu je udělována od roku 1994, ale historie řádu sahá až do roku 1922 a je svázaná se vznikem Československa.

Vznik první republiky znamenal i nutnost vytvoření nových odznaků, řádů a symbolů. V roce 1920 přijala vláda zákon, jenž opravňoval prezidenta udělovat řády. Bylo ujednáno, že nový řád se bude jmenovat Řád Československého lva. Až později byl přejmenován na Řád Bílého lva.

Do soutěže o podobu nového řádu se přihlásilo několik umělců, nakonec porota vybrala návrh Rudolfa Karneta. Podoba řádu se inspirovala Českým šlechtickým křížem z roku 1814. Řád měl dva stupně: zlatý a stříbrný.

Řád Bílého Lva 4. třída – Občanská varianta. Konkrétně tento Řád byl udělen v roce 1938

Řád Bílého lva z roku 1994

Řád Bílého lva, jak je dnes nazývaný, prošel vývojem, jenž odrážel i politickou situaci samozřejmě rovněž měnící se názvy republiky. Později se místo zkratky ČSR používalo ČSSR, krátce také ČSFR. O současnou podobu řádu, jenž je udělován od roku 1994, se zasadil Michal Vitanovský.

Občanská varianta řádu vyobrazuje zkřížené palmové ratolesti, na vojenské jsou zkřížené meče. Řád se dělí na pět tříd. První dvě mají osmicípou stříbrnou hvězdu. Uprostřed je dvouocasý lev. Na zadní straně je státní znak České republiky a nápis „Pravda vítězí.“ S řádovým řetězem se řád uděluje pouze hlavám států, českým státním občanům se tedy řád neuděluje, ale propůjčuje. Rovněž prezidentovi ČR se řád automaticky propůjčuje po jeho zvolení.

A jak mohou držitelé řád užívat? Při slavnostních příležitostech se řádové insignie nosí „in natura“, a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. Při jiných příležitostech se nosí odpovídající rozeta na klopě, na služebním a vycházkovém stejnokroji se insignie nahrazují stužkami.

Kopie Řádu Bílého lva

Protože se Řád Bílého lva propůjčuje, což znamená, že je po úmrtí nositele vracen, není snadné dostat se k originálu. I proto vznikla pro sběratele řádů věrohodná kopie Řádu Bílého lva. Dodávána je včetně etue.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *