Vítejte na webu FALERA.CZ!

Faleristika. Vyznáte se v řádech, odznacích a vyznamenáních?

Vítězství v bitvách nebo prokázané hrdinství si vždy vyžadovalo řády, odznaky a vyznamenání. Už ve starověkém Římě byli válečníci dekorováni kovovými ozdobami. Řády a vyznamenání zaznamenaly rozmach ve středověku i v novověku. A jejich počet zásadně narostl v obou světových válkách.

Vzhled řádů, vyznamenání a odznaků se vyvíjel a zdokonaloval. Ve starověku se válečníkům připevňovaly takzvané faléry, kovové odznaky na přilbách. Ty daly název faleristice, pomocné historické vědě zkoumající historii řádů a vyznamenání. Pojem faleristika zavedl v roce 1937 Oldřich Pilc, československý voják a významný sběratel řádů.

Římské faléry

Faléry používané starověkými Římany měly tvar kovových medailí zhotovených z bronzu, stříbra nebo zlata. Většinou vyobrazovaly boha nebo bohyni. Válečníci je poté hrdě nosili nejen na přilbách, ale také na hrudi. Toto místo je totiž symbolické – klenutá hruď ukazuje odvahu, zároveň může jedno bodnutí do srdce ukončit život.

Z falér se postupně vyvinuly řády, odznaky a vyznamenání. Podnítil je vznik rytířských řádů, a to hlavně v době křižáckých výprav. I v těchto případech se využívala náboženská symbolika. Řády se od sebe potřebovaly odlišovat, proto používaly různé symboly, jež byly viditelně nošeny. Vnějším označením řádu byl většinou kříž nošený na oděvu, praporci a štítu.

Od konce 17. století potom vznikaly záslužné řády a rozvíjely se v následujících dvou stoletích. Přibývaly i další dekorace: medaile, kříže nebo čestné odznaky. Jejich počet enormně narostl především ve 20. století v období obou světových válek.

Římská bronzová Faléra, 2.-3. stol. n.l.

Symbolika řádů a odznaků

Řády, odznaky a vyznamenání pracují se symboly, barvami, vyobrazeními. Symbolika je důležitá. Každý sběratel by se v nich měl naučit číst. Právě s tím pomáhá faleristika, která je úzce propojená s heraldikou, naukou o znacích.

Faleristika dokonce převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Popisují se z pohledu nositele řádu, nikoli pozorovatele. Levá a pravá strana se proto udávají obráceně. Používá se také heraldický způsob šrafování.

Hlavní typy vyznamenání

Existují čtyři hlavní typy vyznamenání. Připomeňme si je.

  • Řády – představují nejvyšší druh vyznamenání. Mívají několik tříd. Řády jsou propůjčovány a po úmrtí nositele se vracejí instituci, která řád propůjčila. To zvyšuje kvalitu propůjčovaných exemplářů, snižují se náklady, zvyšuje se prestiž. V České republice je známý hlavně Řád Bílého lva. Napoleon zase založil Řád železné koruny.
  • Dekorace – do této kategorie spadají medaile, odznaky nebo kříže. Na rozdíl od řádů jsou udělovány, což znamená, že zůstávají pozůstalým. Existují válečné kříže, kříže udělované za statečnost, záslužné či pamětní kříže. Také odznaků je více druhů (pamětní, čestné, jubilejní, sportovní, vydané u příležitosti výročí apod.).
  • Stuhy – jsou důležitou součástí každého vyznamenání. Barvy se čtou heraldicky zprava doleva. Liší se nejen barvami, ale i velikostí. Existují například šerpy (velké stuhy), náhrdelní stuhy, stužky. V Británii používají také podvazkový řád nošený na stehně.
  • Miniatury – používají se na večerním nebo společenském oděvu. Nosí se například na klopě.

Dnes jsou řády, stuhy i miniatury oceňované sběrateli. Zároveň se vyrábějí i jejich věrohodné napodobeniny nebo kopie.

Výkup odznaků, vyznamenání a řádů, medailí

Vykupujeme vojenské a sportovní odznaky, řády a vyznamenání, medaile a military zboží. Můžete nám nabídnout k odkupu jednotlivé kusy nebo celé sbírky a pozůstalosti – kontakt